Kokonaisuudet

Talous

Tulevina vuosina tapahtuvan sote uudistuksen jälkeen suomalaiset kunnat ja kaupungin kokevat nykyhistoriansa suurimman rakenteellisen muutoksen, kun lähes 60% Turun kaupunginkin menoista muodostava sosiaali- ja terveyssektori siirtyy maakunnan hallintoon. Turun talouden merkittävät haastee pysyvät silti entisellään. Turun edellisen vuosikymmenen edes jotenkin kohtuullisia talouslukuja selvittävät kertaluontoiset myynti- ja luovutusvoitot. Tosiasiassa Turun kaupungin käyttötalous on useita vuosia ollut tappiollista ja sen saattaminen tasapainoon on tulevien vuosien merkittävin tehtävä.

Kasvua tukeva lainanotto investointeihin voidaan kuitenkin nähdä taloudellisen tilanteen haasteista huolimatta vastuullisena kaupungin talouspolitiikkana näin nolla korkojen aikana. Tärkeää on kuitenkin investointien pitäminen tasapainossa maksukyvyn kanssa.  Turussa kunnallisveroprosenttiin nostaminen tulee olla myös yksi mahdollinen keino, mutta viimeinen, kun arvioidaan millä ratkaisulla kaupungin talous saadaan tasapainoon.

Kulujen kattamiseksi Turun ja muiden kuntien on pakko hakea myös rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia ilman, että kosketaan palveluiden tasoon ja niiden saavutettavuuteen. Suuret organisaatiot eivät kuitenkaan automaattisesti tarkoita tehokkaammin tuotettuja palveluita, eikä suurta organisaatiokokoa pidä tavoitella ilman hyviä perusteita. Työn paremmalle organisoinnille sekä erityisesti väliportaan hallinnon karsimiselle ne tarjoavat kuitenkin paremmat mahdollisuudet.


Yrittäminen

Kuntatalouden kehittymiselle työpaikkojen lisääntyminen on mitä parhainta lääkettä. On epärealistista odottaa, että Turku pystyisi houkuttelemaan merkittävästi nykyistä enempää suuria kansainvälisiä yrityksiä siirtämään toimintojaan Turkuun. Työpaikkojen lisääntyminen onkin kiinni paikallisesta kasvusta ja paikallisesta yrittäjyydestä. Turun kaupungin tulee pyrkiä edistämään uusien yritysten syntyä sekä kannustaan nuoria yrittäjyyteen.


Lähidemokratia

Kuntademokratian piiriin kuuluvat päätökset tulevat jatkuvasti entistä monimutkaisemmiksi ja jotta päätöksentekijät eivät olisi täysin virkamiesten armoilla, vaaditaan myös päättäjiltä monipuolista asiantuntijuutta. Yhden asian ajamisella tai epärealistisista haaveista lähtevällä politiikalla ei juuri ole sijaa päätettäessä tulevaisuuden haasteistamme. Jotta päätöksenteko ei karkaa kuntalaisten ulottuvilta tulee lähidemokratiaa kehittää entisestään ja mahdollistaa, että kuntalaisilla olisi suoremmat mahdollisuudet vaikuttaa oman asuinympäristönsä asioihin. Ruotsi on tässä Suomea ison harppauksen edellä.


Kestäväkehitys

Meri ja saaristo ovat aina olleet osa turkulaisuutta. Turun puistot kuuluvat Suomen kansallismaisemaan. Meidän tehtävämme on säilyttää tämä ympäristö elinvoimaisena lapsillemme ja heidän lapsilleen. Pyrkimys Turun kaupungin hiilineutraaliuteen sekä kiertotalouden merkittävään vahvistamiseen tulee olla keskeisiä tavoitteitamme.