Kokonaisuudet

281251

 

Talous

Sote uudistuksen jälkeen suomalaiset kunnat ja kaupungin kokevat nykyhistoriansa suurimman rakenteellisen muutoksen. Turun talouden haastee pysyvät silti entisellään. Turun viime vuosien kohtuullisia talouslukuja selvittävät kertaluontoiset myynti- ja luovutusvoitot. Käyttötalouden tappiollisuus on kuitenkin ilmeistä ja se tulee pyrkiä ratkaisemaan. Kasvua tukeva lainanotto investointeihin voidaan kuitenkin nähdä taloudellisen tilanteen haasteista huolimatta vastuullisena kaupungin talouspolitiikkana.  Turussa kunnallisveroprosenttiin nostaminen tulee olla myös yksi mahdollinen keino, kun arvioidaan millä ratkaisulla kaupungin talous saadaan tasapainoon.

Kulujen kattamiseksi Turun ja muiden kuntien on pakko hakea myös rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia ilman, että kosketaan palveluiden tasoon ja niiden saavutettavuuteen. Kuntauudistuksella olisi tässä oma merkittävä roolinsa. Suuret organisaatiot eivät automaattisesti tarkoita tehokkaammin tuotettuja palveluita, eikä suurta organisaatiokokoa pidä tavoitella ilman hyviä perusteita. Työn paremmalle organisoinnille sekä erityisesti väliportaan hallinnon karsimiselle ne tarjoavat kuitenkin paremmat mahdollisuudet.


Yrittäminen

Kuntatalouden kehittymiselle työpaikkojen lisääntyminen on mitä parhainta lääkettä. On epärealistista odottaa, että Turku pystyisi houkuttelemaan merkittävästi nykyistä enempää suuria kansainvälisiä yrityksiä siirtämään toimintojaan Turkuun. Työpaikkojen lisääntyminen onkin kiinni paikallisesta kasvusta ja paikallisesta yrittäjyydestä. Turun kaupungin tulee pyrkiä edistämään uusien yritysten syntyä sekä kannustaan nuoria yrittäjyyteen.


Lähidemokratia

Kuntademokratian piiriin kuuluvat päätökset tulevat jatkuvasti entistä monimutkaisemmiksi ja jotta päätöksentekijät eivät olisi täysin virkamiesten armoilla, vaaditaan myös päättäjiltä monipuolista asiantuntijuutta. Yhden asian ajamisella tai epärealistisista haaveista lähtevällä politiikalla ei juuri ole sijaa päätettäessä tulevaisuuden haasteistamme. Jotta päätöksenteko ei karkaa kuntalaisten ulottuvilta tulee lähidemokratiaa kehittää entisestään ja mahdollistaa, että kuntalaisilla olisi suoremmat mahdollisuudet vaikuttaa oman asuinympäristönsä asioihin. Ruotsi on tässä Suomea ison harppauksen edellä.


Kestäväkehitys

Meri ja saaristo ovat aina olleet osa turkulaisuutta. Turun puistot kuuluvat Suomen kansallismaisemaan. Meidän tehtävämme on säilyttää tämä ympäristö elinvoimaisena lapsillemme ja heidän lapsilleen. Pyrkimys Turun kaupungin hiilineutraaliuteen sekä kiertotalouden merkittävään vahvistamiseen tulee olla keskeisiä tavoitteitamme.