Yksittäiset asiat

1496231_10152222623412318_1627796254_oJotta kaupunkimme voi kasvaa, kehittyä ja voida hyvin, se tarvitsee mukaan päätöksentekoon ihmisiä, jotka näkevät kokonaisuuksia entistä pirstaloituvammassa ja vaikeammin hahmotettavammassa yhteiskunnassamme. Ratkaisuiden löytäminen vaatii siksi osaamista ja halua paneutua asioihin. Politikko ei voi olla virkamiesten talutusnuorassa ja riippuvainen vain heiltä saamastaan informaatiosta.

Tässä alla poimintoja itselleni tärkeistä asioista:

Kyllä subjektiiviselle päivähoito-oikeudelle
– Päivähoitoa tulee kyetä järjestämään vanhempien työelämän asettamien vaatimusten mukaan.
– Päivähoidon yksityistämistä tulee käyttää harkiten, koska kaupungin omat päiväkodit ovat lähes aina laadukkaita sekä usein kokonaiskustannuksiltaan edullisimpia.
– Yksityinen päivähoito ei voi olla rusinan poimintaa pullasta, jossa vaikeat tapaukset jätetään kunnalliselle puolelle.

Ei koulujen ryhmäkokojen kasvattamiselle
– Lapset ovat voimavara joiden osaamisen pohjalle tulevaisuutemme rakennetaan.

Kyllä pyöräteille (varsinkin keskustassa)
– Kiistellyn toriparkki ratkaisun ehdottomia hyviä puolia oli, että nyt voidaan todella alkaa kehittää Turun keskustaa. Toriparkki mahdollistaa kadunvarsipysäköinnin merkittävän vähentämisen ja tämä tila tulee ottaa pyöräteiden käyttöön.

Kyllä keskustan kehittämiselle
– Keskusta kaipaa täydellisen pyörätieverkoston lisäksi viheralueita ja kävelykatuja. Ainoa keino toteuttaa nämä on kadunvarsien pysäköintipaikkojen merkittävä vähentäminen.
– Joukkoliikenteen aiheuttamat ihmisten läpikulkuvirrat eivät ole automaattisesti asiakasvirtoja. Keskustan kaupallinen elinvoimaisuus ei säily ilman panostuksia siihen. Turku keskusta ei voi olla pelkkä iltojen ja viikonloppujen ravintola- ja viihdekeskus.

Kyllä turkulaiselle yrittäjyydelle
Turun kaupungin talous tulee olemaan haastava seuraavallakin valtuuskaudella.  Palveluiden karsiminen ei voi tällöin olla ainoa ratkaisu. Kaupungin tulee pystyä myös hankkimaan lisätuloja, ja yksi tehokkaimmista sekä positiivisimmista keinoista on  työpaikkojen määrän kasvattaminen Turussa.- Turun kaupungin tulee olla mahdollistamassa ja tarvittaessa tukemassa paikallista yrittäjyyttä sekä kasvuyrityksiä, sillä niillä on parhaat edellytykset työllistää ihmisiä jatkossa.
– Turun kaupungin tulee myös yhdessä korkeakouluverkoston kanssa selvittää miten paikallista start up yrittäjyyttä pystyttäisiin edistämään ja kannustamaan opiskelijoita siihen.
– Kilpailutukset tulee toteuttaa riittävän pieninä kokonaisuuksina, jotta suuret yritykset eivät pääse dominoimaan markkinoita.

Lapsiemme tulevaisuutta ajatellen
– Päätöksenteon perusta ei voi olla vain nykyhetken tarpeet, vaan tarkastelun pohjana tulee olla myös pidempiaikaiset tarpeet ja kehityssuunnat.
– Kestävä kehitys ei saa olla vain korulause ja tarvitsemme siksi panostuksia kiertotalouden kehittämiseen ja tukemiseen.

Terveydenhuolto
– Sote uudistus tulee viemään sosiaali ja terveyspalveluiden päätöksenteon pois Turun kaupungilta. Uudistuksen toteutumiseen asti meillä on kuitenkin velvollisuus hoitaa palvelut parhaalla mahdollisella tavalla.