YHTEISÖ

Yhteiskuntamme perustan luovat hyvinvointi, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Jokaiselle yhteiskuntamme jäsenelle tulee lapsuudesta alkaen turvata mahdollisuuksien tasa-arvo, jonka perustana toimivat maksuton varhaiskasvatus ja laadukas koulutus.  Vireän yritystoiminnan turvaaminen takaa yhteistön elinvoimaisuuden tulevaisuudessakin.
Tärkeää on myös, että harrastustoiminnan edellytykset turvataan tavalla, joka mahdollistaa jokaisen osallistumisen ilman kohtuuttomia kustannuksia.

TALOUS

Taloudellisesti kestävän kehityksen perustan luovat tasainen kasvu ja tasapainoissa oleva talous. Kaupungin tasolla talouden tasapaino on keskeisin edellytys kestävälle kehitykselle ja palveluiden säilymiselle. Vetovoimainvestoinnit lisäävät kaupungin kiinnostavuutta, mutta niiden toteutuksen tulee olla suhteessa kaupungin investointikykyyn. Priorisoitaessa investointeja koulut, liikuntapaikat ja tuloja tuovat investoinnit tulee asettaa etusijalle.

YMPÄRISTÖ

Vastuu ympäristöstämme takaa yhteiskuntamme säilymisen myös tuleville sukupolville. Kestävän kehityksen ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisen tulee olla luonnollinen osa 2020-luvun päätöksentekoa. Kaupunkiympäristössä tulee ennen kaikkea panostaa sen viihtyvyyteen ja saavutettavuuteen kaikilla kulkumuodoilla. Rakentamisen sovittaminen ympäristöönsä tulee olla keskeistä 2020-luvun kaupunkikehityksessä.