Liikuntalautakunta 18.3

3

Vapaa-aikatoimialan liikuntapalveluiden ilmoitusasiat

Ilmoitusasioissa harvemmin vastaan tulee mitään todella mielenkiintoista. Tällä kertaa sieltä löytyvät kuitenkin ainakin turkulaisia seuraihmisiä kiinnostavat kaupunginhallituksen päätökset palloiluhallin kilpailutuksen uudelleen aloittamisesta. Saatujen tietojen pohjalta en näe, että kaupunginhallituksella oli muuta järkevää vaihtoehtoa toimia. Lisäksi uudessa kilpailutuksessa pystytään huomiomaan aiemman kilpailtuksen suden kuopat.
– Nyt on vain yksi paikka johon rakentaa ja tontin omistaa kaupunki.
– Katsomokapasiteetti on fiksusti hieman pienempi 2000 henkeä, joka on riittävä, sillä ollaanhan tässä nyt kuitenkin rakentamassa ennen kaikkea turkulaisille palloiluhallia, eikä mitään kansallista olympia areenaa.
– Valtion avustuksen saaminen voidaan kirjata toteuttamisen ehdoksi, nyt Teknologiakiinteistöt yritti tässä hieman oikaista.

Mielenkiintoiset jutut löytyvät yleensä pöytäkirja liitteistä ja niin nytkin. Itseäni jäi hieman arveluttamaan Turun Teknologiakiinteistöjen vastineesta ilmenneet asiat. Tietysti ymmärrän, että heillä hankkeessa on rahaa kiinni ja nyt hylätyksi tulleista tarjouksista heidän tarjouksensa oli vähiten epäkelpo ja korjattavissa oleva, joten se olisi tullut kilpailutusta jatkettaessa valituksi. Silti tuntui varsin yliolkaiselta lukea, miten he tulkitsivat, että valtion avustusta tulee ainoastaan hakea, mutta ei olisi mitään väliä sillä, että nyt sitä ei enää olisi voitu edes saada. Jos turkulaisille veronmaksajille on hankeesta kerrottu niin, että valtio siitä osansa kustantaa, niin ei se ole mikään pikkujuttu, jos näin ei olisi tapahtunutkaan ja kaupunkilaisille olisi valehdeltu jota kuinkin päin naamaa.

Erittäin huolestuttavia kaikuja mennestä olivat lisäksi Teknologiakiinteistöjen ajatukset siitä miten saamatta jäänyt valtion avustus olisi heidän toimestaan kaupungille hyvitetty. Teknologiakiinteistöt olisivat ostaneet vuoroja sekä osallistuneet hallin markkinointiin. Epäilen suuresti, että Teknologiakiinteistöt eivät olisi olleet ostamassa hyödyttömiä päivävuoroja ja vaan pikemmin ottaneet itselleen arvokkaimpia prime time iltavuoroja. Kaupunki ei siis suinkaa olisi hyötynyt tuosta sopimuksesta vaan pikemminkin menettänyt lisää. Palloiluhallin uuden kilpailutuksen nyt edetessä pitää kaikille tarjouksen tekijöille olla selvää, että vuorojen ja tilojen käytöstä tulee vastaamaan hallin käyttöönoton jälkeen vain ja ainoastaan Liikuntapalvelukeskus. Mitään Caribian kaltaisia vuosikymmenten piinaa aiheuttavia epämääräisyyksiä ei voi vuokraussopimukseen liittyä.

6

Talouden ja toiminnan seuranta tammi-helmikuu 2014

Varsinaisesti tämän kohdan alle kuuluu vain talouden seurata alkuvuodelta, mutta lautakunnankokoukseen liittyy myös talousseminaari, joka tuskin kenellekkään aiheuttaa suuria ilon kiljahduksia. Liikuntatoimi teki päättyneellä tilikaudella 500.000 euroa tappiota ja ongelma on, että budjetin ylityksen syyt ovat enemmänkin rakenteellisia kuin niinkään satunnaisista syistä johtuvia. Lisäksi jo edellisen säästöohjelman tavoitteena oli 600.000 euron vuosittainen säästö tai tulojen lisäys, johon tuskin tullaan pääsemään, koska tavoite luku perustuu osin väärinkäsitykseen. Tämän lisäksi kaupunginjohtaja on aloittamassa jo talouden uudistamisohjelma versio 2.0:n, koska Turun kaupungin saamat valtionosuudet romahtivat uudelleen jaon myötä. Yhdessä tämä kaikki tarkoittaa ehkä suurinta uudistamistarvetta liikuntatoimessa muutamaan vuosikymmeneen, mikä tarkoittaa väkisinkin myös arkoihin asioihin koskemista.

Liikuntatoimen budjetti on uudistamisten osalta haastava, koska liikkuvia osia siinä on kovin vähän. Paljon on myös puhuttu tarpeesta tehdä rakenteellisia uudistuksia osana uudistamisohjelmaa, mutta tosiassa ne harvat rakenteelliset uudistukset joita liikuntatoimessa voitaisiin tehdä maksanevat pitkässä juoksussa enemmän mitä nykyiset. Pieniä summia pyörittelemällä ei taas tavoitteisiin päästä, joten todennäköisesti euromääräisesti suurimmat kohteet ovat tarkastelun alla juustohöylä tekniikkaa käyttäen.

Budjetin merkittävimmät kulu ja tulo erät:
-Suurin kuluerä on sisäiset vuokrat joihin ei pystytä vaikuttamaan.
-Toiseksi suurimpaan kuluerään palkkoihin pystytään vaikuttamaan, mutta tämä tarkoittaisi pahimmillaan lomautuksia ja irtisanomisia, joihin ei kevyesti lähdetä ja niihin tarvitaan viime kädessä valtuuston linjanveto sekä hyväksyntä.
-Avustusten leikkaus tuntuisi kipeästi seuratoiminnan arjessa ja vaikuttaisi lasten ja nuorten harrastamisen hintoihin. Avustusten leikkaus on lisäksi ongelmallista, koska seurojen menot saman aikaisesti kuitenkin mm. inflaatiosta johtuen kasvavat sekä avustuksien anojia on jatkuvasti entistä enemmän, joten yksittäiset pienehköt avustussummat ovat jo viimeiset vuodet pudonneet.
– Tulojen lisääminen hintoja korottamalla on myös haastavaa. Hintojen korotuksia on tehty jo parina viimeisenä vuotena ja hinnat ovat jo nyt hyvin äärirajoilla. Ongelmallista verrattuna yritys maailmaan on, että esim. salivuoroista 80% on lasten ja nuorten käytössä, joille vuorot ovat olleet maksuttomia. Jäljelle jäävä maksava 20% käyttäjistä taas kutistuu kun hintoja korotetaan, joten hintojen korotus syö samalla kokonaistulokertymää. Lasten vuorojen maksuttomuuteen liittyy myös ongelma, että samanaikaisesti yksityisten tilojen harjoitustila-avustus on jäänyt jatkuvasti jälkeen ja on vieläpä ollut leikkausuhan alla, vaikka hakijoita avustukselle on entistä enemmän. Tämä taas kasvattaa entisestään kustannus kuilua niiden lajien välillä joita harrastetaan kaupungin maksuttomissa tiloissa verrattuna lajeihin joita harrastetaan yksityisissä markkinahintaisissa tiloissa. Lasten vuorojen pienimuotoinen maksullisuus on olettettavasti yksi pohdinnassa olevista vaihtoehdoista, vaikka sitä ei juuri kukaan haluaisi toteuttaa.

7

Selvitys Caribia-areenan sähkökuluista

Budjetin ylityksen yhteydessä otettiin tarkempaan tarkasteluun muutama erikoisempi kuluerä. Caribia Areenan sähkönkulutus on esim. liki kuusin kertainen verrattuna Nunnavuoren palloiluhalliin. Ongelma on, että hotelli joka käytännö tasolla vastaa esim. valojen päälle ja pois laittamisesta ei juuri talkoisiin ole osallistunut. Miksi osallistuisikaan kun heillä ei ole mitään motiivia valvoa asiaa. Esim. Euroviisu karsintojen valoshown sähkömaksu on ollut osa kiinteää korvausta. Ongelma on myös, että vaikka liikuntatoimi on sähkölaskun maksaja, niin se ei kuitenkaan ole neuvottelu osapuoli hotellin suuntaa, vaan sitä on asiaan haluttomasti suhtautunut kaupungin Tilaliikelaitos. Huono vuokrasopimus ja haluttomat neuvottelijat maksavat turkulaisille 50.000e extraa sähkön muodossa vuodessa.

8

Veritas stadionin kentän vuokra

Veritas Stadionin kentän korjaus muodosti hyvin erikoisen tilanteen budjetti kauden kulujen kasvussa. Arkijärjellä ja Liikuntapalvelukeskuksen logiikalla voisi kuvitella, että käyttöikänsä päähän tulleen nurmikon vaihto uuteen olisi ainoastaan ylläpitokorjaus, jossa vanha palautetaan taas toimivaksi. Näin asiaa ei kuitenkaan arvioinut kaupungin Tilaliikelaitos, joka lätkäisi odottamattoman 137.221 euron vuosittaisen vuokran korotuksen nurmikon uusimisesta. Oudoksi tilanteen tekee, että kenttäremontin hinnaksi oltiin arvioitu noin 800.000e ja nyt Tilaliikelaitos perii vuosittain 137.221e korotusta vuoteen 2022 asti, eli mahdollisesti jopa sisäsisesti yhteensä yli 550.000e enemmän mitä itse työ tuli maksamaan. Vaikea on nähdä välistä, että konserniajattelu Turun kaupungissa olisi kovin hyvällä tolalla. Jos nykyinen Turun kaupungin tilojen hallinta malli on ollut paras mahdollinen päätöstä tehtäessä, niin en todellakaan halua tietää millaiset olisivat olleet toiseksi ja kolmanneksi paras malli.