Liikuntajohtajaa mä metsästän, round 2. – fight

Tänään tiistaina nuijitaan pöytään liikuntalautakunnan osalta päätös tulevasta Turun kaupungin liikuntajohtajasta. Pahimmillaan tai parhaimmillaan tuleva tirehtööri voi pysyä vallan kahvassa yli 30 vuotta, joten kovin vähäpätöisestä henkilövalinnasta ei ole kyse.

Lautakunnan edellisessä kokouksessa päätös jäi pöydälle, joten tänään tuota vaihtoehtoa ei enää ole käytettävissä. Ennen kokousta esittäytymässä käyvät vuorollaan kolme kärkiehdokasta Satu Alanen, Markus Kalmari ja Marjaana Risku.

Kovin moni tuntuu olettavan, että liikuntajohtajan paikka oltaisiin täyttämässä poliittisin tai muin sovituin perustein. Voin avoimesti todeta, että näin ei olla toimimassa. On harmillista, että eläköityvä liikuntajohtaja Arto Sinkkonen ei malttanut pitää näppejään erossa tästä asiasta, joka ei hänelle kuulu. Monesti julkisuudessa poliittiset virkanimitykset ja virantäytöt nähdään ongelmallisina, mutta itsekin joskus virkamies puolelta virantäyttöjä seuranneena voin todeta, että paljon suurempi ja näkymättömämpi mätä kupla ovat virkamiestyönä tehtävät virkanimitykset. Noissa tapauksissa lienee suorastaa harvinaista, että valituksi tulisi joku muu kuin jonkun tuttu.

Kaikilla kolmella pätevällä kärkiehdokkaalla on ollut kannatusta liikuntalautakunnanjäsenten keskuudessa. Suurin jakolinja valintaan tekevien lautakunnanjäsenten keskuudessa menee ehkä siinä, millaisena itse kukin Turun liikuntatoimen tulevaisuuden näkee – olisiko meillä katsomalla ulospäin opittavaa muualta vai onko meillä jo sisäisesti olemassa oleva paras tietämys.

Olen itse lähtenyt mukaan politiikkaan muuttaakseni asioita ja korjatakseni epäkohtia. En väkisin säilyttääkseni nykyistä, varsinkin silloin kun epäkohdat ovat ilmeisiä. Tässä tiukassa taloustilanteessa, jossa liikuntatoimen osalta riskinä on toimintojen asteittainen näivettyminen, on oma valintani esityksen mukaisesti uudeksi liikuntajohtajaksi Markus Kalmari. Uskon, että tällä valinnalla parhaiten lähettäisimme viestin, että Turku on edelleen rohkea, eteenpäin katsova sekä elinvoimainen liikunta ja urheilu kaupunki.